پوراندخت مهيمن چند کار او

شب شكن (1363)

سامان (1364)

رابطه (1365)

معما (1365)

بهار در پاييز (1366)

گل مريم (1366)

زمان از دست رفته (1368)

درخت دوستي(مجموعه تلويزيوني، 1368)

بچه هاي طلاق (1368)

در آرزوي ازدواج (1369)

گربه آوازه خوان (1369)

ساده لوح (1370)

چراغ خانه (مجموعه تلويزيوني، 1371)

ماموريت آقاي شادي (1371)

چهارشنبه عزيز (1371)

آخرين ستاره شب (مجموعه تلويزيوني، 1374)

فروشگاه (مجموعه تلويزيوني،  1375)

سياوش (1377)

گمشده (مجموعه تلويزيوني،  1377)

چشم هايش (1378)

شور عشق (1378)

پول (تله تئاتر، 1378)

پس از باران (مجموعه تلويزيوني، 1378)

آبي (1379)

دردسر والدين (مجموعه تلويزيوني، 1381)

چمدانهاي بسته (مجموعه تلويزيوني،  1380)

سام و نرگس(ايرج قادري 79-1378 )

يکشنبه 5/1/1386 - 12:38
پسندیدم 0
UserName