عشق از ازلست ...
توسط : ali_ 110
عشق از ازلست و تا ابد خواهد بود
جوينده عشق بي عدد خواهد بود
فردا كه قيامت آشكارا گردد
هر دل كه نه عاشق است رد خواهد بود.
يکشنبه 5/1/1386 - 11:46
پسندیدم 0
UserName