روشن کردن کامپيوتر در زمان دلخواه
توسط :
وارد محيط setup شويد
بعد بدنبال گزينه Power Management Setup بگرديد
حالا گزينه PWron/Resume by alarm را پيدا كنيد
گزينه فوق را زا حالت غير فعال به فعال تغيير دهيد
حالا گزينه date alarm در زير فعال شده و مي توانيد تاريخ خود را ثبت كنيد
زمان را مي توانيد با گزينه Time alarm ثبت نماييد
با فشردن كليد F10 و ذخيره اطلاعات و تغييرات كامپيوتر خود را خاموش كنيد و فقط سيم برق كامپيوتر
به پريز باشد حال در تاريخ و تايم مورد نظر شما كامپيوتر بصورت اتوماتيك روشن مي شود
يکشنبه 5/1/1386 - 11:21
پسندیدم 0
UserName