كپي سي دي هاي خش دار بر روي هارد
توسط :
روش كپي كردن سي دي هاي ويديويي غير قابل كپي بر روي هارد كامپيوتربي شك تا حالا شما هم مانند هركاربر ديگري با مشكل كپي كردن بعضي از فيلم ها كه درداخل يك سي دي ويديويي مي باشد بر روي هارد كامپيوترتان برخورد كرده ايد سي دي را درسي دي رم كامپيوترتان قرار مي دهيد وعمليات كپي بر روي هارد كامپيوترتان راآغاز مي كنيد، زمان باقي مانده ده دقيقه…بعد از ده قيقه فقط چند ثانيه بيشتر به تمام شدن كپي باقي نمانده است كه همان پيغام آشنا ولي در اين مواقع چاره چيست؟! يك راه حل ساده
براي شروع :1- تمام برنامه ها و پنجره ها را بسته و فقط محيط Desktop را پيش رو داشته باشيد 2- سي دي معيوب را در سي دي رم كامپيوتر قرار داده و از فيلم مورد نظر خود Copy گرفته و به يك درايو كه اطلاعات آن از تمام درايوها كمتر باشد رفته و در آن جا Paste كنيد صبر كنيد تا تا آنجا كه براي ويندوز مقدوراست از سي دي كپي بگيرد تا آنجا كه پيغام خطا در كپي سي دي ظاهر شود اين پيغام فقط به شما امكان انتخاب يك كليد Ok را مي دهد 3- توجه كنيد كه اكيداً Ok را كليك نكنيد، درعوض يك كار غير منطقي را انجام دهيد بي مقدمه و به طور مستقيم كليد Restart ( راه اندازي) را كه بر روي كيس واقع است را زده تا كامپيوتر به طور غير اصولي راه اندازي شود !!!4- بعد از راه اندازي، حتماً صبر كنيد تا ويندوز هارد كامپيوتر را Scan Disk كند تا خطا هاي احتمالي را بر طرف سازد 5- حالا به همان درايو كه فايل را در آنجا كپي كرده بوديد برويد و فايل فيلم تان را در آنجا مشاهده كنيد،البته تا آنجايي كه كپي شده است
چند نكته مهم :
از اين روش فقط براي مواردي استفاده كني كه كپي فيلم مورد نظر بر روي هارد كامپيوتر تان براي تان خيلي مهم است، چون اسفاده مرتب از اين روش كم كم به هارد آسيب مي رساند بعد از اين راه اندازي غير اصولي حتماً
به ويندوز اجازه Scan Disk را بدهيد تمام برنامه ها و پنجره هاي غير ضروري رابسته تا هيچ برنامه اي در مسير نباشد و صدمه ببيند سعي كنيد براي Paste كردن از درايوي كه حاوي كمترين اطلاعات است، استفاده كنيد توجه كنيد كه بعد از آمدن پيغام خطا دركپي، حتي يك لحظه كوچك را هم از دست نداده و فوراً كليد Restart را بزنيد. سعي كنيد كه اين فاصله كمتر از يك ثانيه باشد اجراي اين روش بدونه استفاده از نرم افزار خاصي مي باشد، حال اينكه براي اين
مشكل هم نرم افزار هايي ساخته شده كه از اصول و قواعد مخصوص به خود براي كپي كردن اين گونه سي دي ها بر روي هارد كامپيوتر استفاده مي كنند كه البته در صورت موجود بودن من پيشنهاد مي كنم از آنها براي كپي كردن استفاده كنيد و نكته مهم ديگر اين كه، اين فقط يك پيشنهاد و ريسك عملي مي باشد و من هيچ گونه مسؤليتي در قبال خرابي هاي احتمالي هارد كامپيوتر تان را عهده دار نمي باشم
يکشنبه 5/1/1386 - 11:17
پسندیدم 0
UserName