فيلم نياز ساخته داودنژاد به سينما ‌آمد و خوب هم ظاهر شد در فيلم بعدي اش آذرخش همچنان موفق بود اما شايد  بهترين بازي اش در فيلم پناهنده باشد. هرچند كه در فيلم - مجموعه ليلي با من است بيشتر ديده شد. او در دهه 80 قصد كارگرداني دارد. او در زمينه كارگرداني تئاتر، نمايش موفق «سلطان مار» را در كارنامه دارد.

يکشنبه 5/1/1386 - 10:55
پسندیدم 0
UserName