بازي در فيلم روز فرشته در نقش پري ديده شد و سپس در فيلم ديدار موفق شد جايزه بهترين بازي را از سيزدهمين جشنواره فيلم فجر دريافت كند. بعد زا آن در چند بي ارزش ظاهر شد و ديگر از او خبري نشد نه در سينما و نه در تلويزيون.
يکشنبه 5/1/1386 - 10:54
پسندیدم 0
UserName