چند کار او = رویا نونهالی

يار در خانه و ... (خسرو سينايي، 1366)

عروسي خوبان (محسن مخملباف، 1367)

باغ سيد (محمدرضا اسلاملو، 1368)

آب را گل نكنيد (شهريار بحراني، 1368)

مدرسه رجايي (كريم زرگر، 1368)

ديدار در استانبول (افشين شركت، 1370)

پرنده آهنين (علي شاه حاتمي، 1370)

مرد ناتمام (محرم زينال زاده، 1371)

آن ها هيچ كس را دوست ندارند (جعفر سيمايي، 1372)

فصل پنجم (رفيع پيتز، 1375)

بوي كافور، عطر ياس (بهمن فرمان آرا، 1378)

صنم (رفيع پيتز، 1378)

زندان زنان (منيژه حكمت، 1380)

خانه اي روي آب (بهمن فرمان آرا، 1380)

خواب و بيدار (مجموعه - مهدي فخيم زاده 1380)

سفري اين چنين دراز (سپيده فارسي، 1381)

يکشنبه 5/1/1386 - 10:49
پسندیدم 0
UserName