عليرام نورايي

متولد فروردين 1356 /  1977.

تحصيلات در رشته كامپيوتر /  نرم افزار.

شروع فعاليت هنري از سال 1376.

تجربه بازي در چند تئاتر و فيلم كوتاه. بازي در تلويزيون را با مجموعه راهي به ملكوت آغاز كرد

يکشنبه 5/1/1386 - 10:46
پسندیدم 0
UserName