احمد نجفي بیو گرافی

متولد 1336 خرمشهر.

فارغ التحصيل مديريت بازرگاني از دانشگاه وودبري لوس آنجلس آمريكا.

تاسيس شركت پخش فيلم در آمريكا (1976).

معاون مدير شبكه دوم سيما (1358).

مسئول پخش در تل فيلم.

مدير دفتر نمايندگي تلويزيون در قاره آمريكا.

قائم مقام مديرعامل شركت كارگاه آزاد فيلم به مديريت مسعود كيميايي.

تاسيس دفتر هفتمين هنر به همراه ناصر تقوايي.

شروع فعاليت در سينما با دستياري كارگرداني و همكاري در تداركات و دكور فيلم غزل به كارگرداني مسعود كيميايي در سال 1355.

يکشنبه 5/1/1386 - 8:53
پسندیدم 0
UserName