زندگي
توسط : zohreh_n9

زمان به من آموخت :

كه دست دادن معني رفاقت نيست........

و عشق ورزيدن ضمانت تنها نشدن نيست............

يکشنبه 5/1/1386 - 8:37
پسندیدم 0
UserName