...
توسط : ma_nateghi

شیطان به لشکریانش گفت:

اگر در سه کار بر آدم مسلط شوید شکی ندارم که هرکاری بکند مورد قبول درگاه خداوند نیست:

بزرگ شمردن کار خیر- فراموشی گناه- خودپسندی 

يکشنبه 5/1/1386 - 8:33
پسندیدم 0
UserName