پرداخت الکترونیکی چیست؟
توسط : motaharehs

پرداخت الکترونیک یعنی اینکه بتوان از طریق اینترنت و بدون نیاز به حضور در محل هزینه کالای خریداری شده را پرداخت کرد.یکی از روشهای پرداخت الکترونیک از طریق کارتهای اعتباری بانک ها می باشد.

يکشنبه 5/1/1386 - 8:5
پسندیدم 0
UserName