شعر
توسط : shokry1344
 

به نام خدا

رسيد مژده كه آمد بهار و سبزه دميد / وظيفه گر برسد مصرفش گل است و نبيد

مكن زغصه شكايت كه در طريق طلب / به راحتي نرسيد آنكه زحمتي نكشيد

ز روي ساقي مهوش گلي بچين امروز / كه گرد عارض بستان بنفشه دميد

بهار مي گذرد دادگسترا درياب / كه رفت موسم حافظ هنوز مي نچشيد

                                                                                                          حافظ

يکشنبه 5/1/1386 - 8:0
پسندیدم 0
UserName