شعر امام
توسط : shokry1344
 

 

به نام خدا

امام خميني ره در رباعى ذيل «عيد» را چنين توصيف كرده است

 

اين عيد سعيد عيد اسعد باشد

ملت به پناه لطف احمد باشد

 

برپرچم جمهورى اسلامى ما

تمثال مبارك محمد(ص) باشد

 

ديوان شعر امام خمينى(ره)، ص 206

يکشنبه 5/1/1386 - 7:35
پسندیدم 0
UserName