کاش می دانستی
توسط : 01_uniqe

 کاش می دانستی

زندگی با همه ی وسعت خویش

محفل ساکت غم خوردن نیست

حاصلش تن به قضا دادن و پژمردن نیست

اضطراب و هوس دیدن و نادیدن نیست

زندگی خوردن و خوابیدن نیست

زندگی جنبش و جاری شدن است

زندگی کوشش و راهی شدن است

از تماشاگه آغاز حیات تا به جایی که خدا می داند ...

                                            

                                                      Regards : Unique

                                                         

 

يکشنبه 5/1/1386 - 7:27
پسندیدم 0
UserName