عيد نوروز در شعر امام خمينى ره
توسط : shokry1344
 

 

به نام خدا

عيد نوروز در شعر امام خمينى ره

 

 باد نوروز وزيده است به كوه و صحرا
جامه عيد بپوشند، چه شاه و چه گدا


 
بلبل باغ جنان را نبود راه به دوست
نازم آن مطرب مجلس كه بود قبله نما


صوفى و عارف از اين باديه دور افتادند
جام مى گير ز مطرب، كه روى سوى صفا


همه در عيد به صحرا و گلستان بروند
من سرمست زميخانه كنم رو به خدا


عيد نوروز مبارك به غنى و درويش
يار دلدار! زبتخانه درى رابگشا


گرمرا ره به در پير خرابات دهى
به سروجان به سويش راه نوردم نه به پا


سالها در صف ارباب عمائم بودم
تا به دلدار رسيدم، نكنم باز خطا

يکشنبه 5/1/1386 - 7:2
پسندیدم 0
UserName