جملات زیبا
توسط : arya271

 

+ تا كه بوديم نبوديم كسي ،  كشت ما را غم بي همنفسي ، تا كه رفتيم همه يار شدند ، خفته ايم و همه بيدار شدند ، قدر آئينه بدانيم چو هست ، نه در آن وقت كه اقبال شكست

يکشنبه 5/1/1386 - 2:30
پسندیدم 0
UserName