جملات زیبا
توسط : arya271
زندگي کوتاه است پس وقت خودتو براي کارهائي صرف کن که فرصت لذت بردن از تتيجه کارات رو داشته باشي
يکشنبه 5/1/1386 - 2:27
پسندیدم 0
UserName