جملات زیبا
توسط : arya271
بگذاريد و بگذريد ، ببينيد و دل مبنديد ، چشم بيندازيد و دل مبازيد ، که دير يا زود بايد گذاشت و گذشت .
يکشنبه 5/1/1386 - 2:26
پسندیدم 0
UserName