جملات زیبا
توسط : arya271

+ جهان سوم جايي است كه هر كس بخواهد مملكتش را آباد كند ، خانه اش خراب مي شود و هر كس كه بخواهد خانه اش آباد باشد ، بايد در تخريب مملكتش بكوشد .
يکشنبه 5/1/1386 - 2:23
پسندیدم 0
UserName