جملات زیبا
توسط : arya271
در “زندگي” هرگاه از “يخ” خانه اي ساختي بر آب شدنش اشك مريز.
يکشنبه 5/1/1386 - 2:22
پسندیدم 0
UserName