جملات زیبا
توسط : arya271
تجربه هميشه به نفع انسان نيست چون هيچ حادثه اي دو بار به يک شکل رخ نمي دهد .
يکشنبه 5/1/1386 - 2:21
پسندیدم 0
UserName