جملات زیبا
توسط : arya271
هر رفتاري از ديگران كه موجب آزار ما مي شود موجب شناخت بيشتر خودمان خواهد شد.
يکشنبه 5/1/1386 - 2:19
پسندیدم 0
UserName