جملات زیبا
توسط : arya271
فقط کسي رنگين کمان را ميبيند که تا آخر زير باران بايستد
يکشنبه 5/1/1386 - 2:19
پسندیدم 0
UserName