جملات زیبا
توسط : arya271
گاهي برخي از بركات خداوند با شكستن تمامي شيشه ها وارد مي گردند .
يکشنبه 5/1/1386 - 2:19
پسندیدم 0
UserName