جملات زیبا
توسط : arya271
كسي كه ديگران را مي شناسد عالم و دانشمند است و كسي كه خود را مي شناسد عاقل و فهميده است
يکشنبه 5/1/1386 - 2:17
پسندیدم 0
UserName