جملات زیبا
توسط : arya271
کساني که در عشق عاقلند ، بيشتر عاشقند و کمتر حرف ميزنند .
يکشنبه 5/1/1386 - 2:16
پسندیدم 0
UserName