جملات زیبا
توسط : arya271
انسان همان مي شود كه اغلب به آن فكر مي كند .
يکشنبه 5/1/1386 - 2:15
پسندیدم 0
UserName