جملات زیبا
توسط : arya271
مهمترين درس زندگي اينست که بپذيريم گاهي اوقات احمق ها هم درست مي گويند
يکشنبه 5/1/1386 - 2:14
پسندیدم 0
UserName