جملات زیبا
توسط : arya271
راه دوست داشتن هر چيز درک اين واقعيت است که امکان دارد از دست برود.
يکشنبه 5/1/1386 - 2:11
پسندیدم 0
UserName