جملات زیبا
توسط : arya271

+ تنهايي من زماني ولادت يافت که انسانها ، لغزشهاي حاصل از پرگويي مرا ستودند و فضايل خاموشي ام را ناچيز شمردند
يکشنبه 5/1/1386 - 2:11
پسندیدم 0
UserName