جملات زیبا
توسط : arya271

+ زندگي چون نردباني آهني است ، روزي نيز اين نردبان افتادني است ، هرکسي کو بالاتر نشست ، استخوانش بيشتر خواهد شکست.
يکشنبه 5/1/1386 - 2:10
پسندیدم 0
UserName