جملات زیبا
توسط : arya271
حسن معاشرت، تركيبي است از فداكاري ها و گذشت هاي كوچك.
يکشنبه 5/1/1386 - 2:10
پسندیدم 0
UserName