جملات زیبا
توسط : arya271

+ مواظب افكارت باش كه گفتارت ميشود ، مواظب گفتارت باش كه رفتارت مي شود ، مواظب رفتارت باش كه عادتت مي شود ، مواظب عادتت باش كه شخصيتت ميشود و مواظب شخصيتت باش كه سرنوشتت مي شود.
يکشنبه 5/1/1386 - 2:8
پسندیدم 0
UserName