جملات زیبا
توسط : arya271
انسان تنها مخلوقي ست كه نمي خواهد همان باشد كه هست
يکشنبه 5/1/1386 - 2:6
پسندیدم 0
UserName