جملات زیبا
توسط : arya271
آن كه خوشي خود را در رنج ديگران بجويد ، هر گز روي خوشي نمي بيند .
يکشنبه 5/1/1386 - 2:1
پسندیدم 0
UserName