جملات زیبا
توسط : arya271
آنقدر شکست خوردم که راه شکست دادن را آموختم
يکشنبه 5/1/1386 - 1:55
پسندیدم 0
UserName