جملات زیبا
توسط : arya271
هيچ کاري براي انسان سخت‌تر از فکر کردن نيست
يکشنبه 5/1/1386 - 1:54
پسندیدم 0
UserName