جملات زیبا
توسط : arya271
اشتباهات انسان، در ابتدا رهگذرند، سپس ميهمان ميشوند و بعد صاحبخانه.
يکشنبه 5/1/1386 - 1:50
پسندیدم 0
UserName