جملات زیبا
توسط : arya271

حکايت جالبي است که فراموش شدگان فراموش کنندگان را هرگز فراموش نمي کنند

يکشنبه 5/1/1386 - 1:46
پسندیدم 0
UserName