جملات زیبا
توسط : arya271

آنان كه نمي توانند خود را اداره كنند ‌ناچار از اطاعت ديگرانند

يکشنبه 5/1/1386 - 1:45
پسندیدم 0
UserName