جملات زیبا
توسط : arya271
وقتي با انگشت به كسي اشاره مي كنيم ، به ياد داشته باشيم كه سه انگشت ديگر به طرف خودمان بر گشته اند
يکشنبه 5/1/1386 - 1:42
پسندیدم 0
UserName