جملات زیبا
توسط : arya271

وسعت دنياي هركس به اندازه وسعت تفكر اوست .

يکشنبه 5/1/1386 - 1:30
پسندیدم 0
UserName