جملات زیبا
توسط : arya271

آنجا که همه مثل هم فکر مي کنند ، هيچ کس خيلي فکر نمي کند .

يکشنبه 5/1/1386 - 1:19
پسندیدم 0
UserName