سرويس ايميلي ديگر براي علاقه مندان
توسط : rojinakhoshgeleh

شما علاوه بر سرويس ايميل ياهو مي توانيد از سرويس hotmailدر سايت msn.com مي باشد استفاده كنيد.

علاوه بر اين براي ايمني بيشتر مي توانيد براي رمز ايميل خود عمليات زير  را انجام دهيد

نام مورد نظر -علامت دلخواه -عدد دلخواه

نظر  دهيد :)

شنبه 4/1/1386 - 23:7
پسندیدم 0
UserName