عاشقانه ها
توسط : motaharehs
 

در این غروب پر از دلتنگی

  در حالی که خورشید آسمان

     درپشت کوه ها به خواب می رود

        و آسمـان آبـی, سـرخ  و دلگـرفتـه

             می  شوددلم هوایت را کرده است

شنبه 4/1/1386 - 17:31
پسندیدم 0
UserName