عاشقانه ها
توسط : motaharehs
                     

ناله کردم ذره اي از دردهايم کم نشد

گريه کردم اشک برداغ دلم مرحم نشد

در گلستان بوي گل بسيار بوييدم ولي

از هزاران گل يکي همچون تو  پيدا نشد

 

شنبه 4/1/1386 - 17:31
پسندیدم 0
UserName