عاشقانه ها
توسط : motaharehs
       

در مشرق عشق دشت خورشيد تويي

در باغ نگاه ياس اميد تـويـي

در بين هزار پونه آنكس كه مرا

چون روح نسيم زود فهميد تويي

شنبه 4/1/1386 - 17:28
پسندیدم 0
UserName