عاشقانه ها
توسط : motaharehs
   

اي كــاش آهنگ محبت بودم و بــرايت آهنگ عشق را مي سـرودم. اي كاش قطره ي اشك بودم و از چشمهايت جاري مي گشتم. ولي افسوس كه نه آهنگ هستم ونه اشك چشمان پر مهرت. ولي هرچه هستم تا آخـرين قطره ي خـوني كــه در رگ دارم   دوستـت دارم

 

شنبه 4/1/1386 - 17:26
پسندیدم 0
UserName