عاشقانه ها
توسط : motaharehs
   

زورقی بشکسته بودم پای در موج بلا

     عشق تو من را ز طوفان بلا کرد رها

            آتش عشق تو سوزاند تمام هستی ام

                هستي ام نيست شد٫هست شد نيستي ام
شنبه 4/1/1386 - 17:22
پسندیدم 0
UserName